Skolverksamheten hos Repslagarmuseet

Repslagarmuseet har en viktig uppgift att förvalta kulturarvet och förmedla kunskapen vidare. Här är skolan en viktig mottagare. Detta visar sig inte minst i skolans läroplan. Enligt Lpo94 ska skolan verka för att utveckla kontakterna med kultur, arbetsliv och föreningsliv samt andra verksamheter som berikar den lärande miljön.

Tillsammans med Glasbruksmuseet och Ale Vikinga Gård utarbetas ett skolprogram för varje läsår. Har du förslag på ett gemensamt projekt, andra idéer om verksamheten eller synpunkter på skolprogrammet så kontakta via formuläret längst ner eller på telefon 0303-749910.

Kontakt med skolan

Under några år har museerna i Ale bedrivit ett utvecklingsarbete, för den pedagogiska verksamheten. Vi vill fördjupa kontakten med skolan för att kunna erbjuda fler och mer passande program.

En referensgrupp med lärare hjälper oss att anpassa programmen till skolans behov. Fler lärare är välkomna till referensgruppen. Har du någon bra idé som vi kan utveckla tillsammans så tveka inte att höra av dig.

Skolprogram Repslagarmuseet

bild0250Repslagarmuseet i Älvängen har funnits sedan 1996. Museet med sin 300 meter långa repslagarbana har öppet fem dagar i veckan.

 • Att se repslagning och höra maskiner från 1920-talet
 • Att känna lukten av naturfibrer och trätjära,
 • Att ta i fibrer, garn, trossar och kablar och annat tågvirke gör Repslagarmuseet till ett levande museum.

Här finns även välsorterad butik och ett mysigt café förutom en omfattande utställningsverksamhet:

 • Hampa inte bara rep
 • Rep och Fibrer genom tiderna
 • Ivar Arsoseniusrummet
 • ca 6 st gästutställningar/år

Varje år anordnas ett stort antal arrangemang:

 • Repslagardagen
 • Julmarknaden
 • Aroseniusdagen

Dessutom teater, musikkvällar, föreläsningar m.m
Skolbarn är alltid välkomna till museet!

Skolprogram Repslagarbanan i Älvängen

Hela Läsåret

Familjeföretaget Carlmarks började sin verksamhet i Åmål 1811. Carlmarks flyttade från Åmål till Älvängen 1916. Tågvirke till sjöfarten var då den viktigaste produkten ,senare breddades sortimentet. 1990 var epoken P.A.C slut. Repslagarbanan undgick rivning i början av 1990-talet tack vare Föreningen Bevara Repslagarbanan. Vid 1900-talets början fanns runt 100 repslagerier i Sverige. Idag finns endast ett företag kvar som drivs helt kommersiellt Westerberg i Norrköping.

Besök på Repslagarbanan – Basprogram

Vi berättar om repets uråldriga historia och om hur man tillverkar rep.
Se de remdrivna maskinerna arbeta. Känn tjärdoften!

Knopverkstad och beting

Klassen får prova på att slå rep på gamla redskap som Beting. Redskap som användes på Ostindiefararens tid.

Aroseniusrummet, guidad visning:

Vi besöker Ivar Arosenius i hans ”hem”, berättar om hans liv och konst.

Måla som Ivar Arosenius

Barnen får titta på filmen Kattresan och titta på reproduktioner av Ivar Arosenius, sedan måla med vattenfärger.

Årskurs tre-programmet

En kulturell aktivitet skall erbjudas alla elever i Ale under läsåret. Denna handlar om lokal industrihistoria för årskurs 3. Vi erbjuder ett besök på Repslagarmuseet.

Teckningstävling

Varje år anordnar Repslagarmuseet en teckningstävling för Ale kommuns grundskolor på temat Ivar Arosenius
Uppgiften är att göra en affisch som gör reklam för Museets Ivar Aroseniusrum.

Lovaktiviteter

Repslagarmuseet anordnar varje termin lovaktiviteter på sport- resp. höstlov:

Höstlovet 2012: Slå Rep Med Bernt

Torsdag och fredag 1–2 november kl 11–14. Barnen får lära sig att slå rep som de kan ta med sig hem.

Hur hittar vi hit?

Repslagarmuseet ligger parallellt med riksväg 45, tag av norra avfarten i Älvängen.

Det går buss, Lila express och buss 600 från Nils Erikssonterminalen i Göteborg . Det går också tåg från Centralstationen i Gbg

Hur Bokar vi?

Har du speciella frågor kontakta Börje på E-post: borje.johansson@repslagarbanan.se eller ring 0303 74 99 10
Öppetider för skolgrupper: tisdag–fredag 8–15

Gratis museibesök för skolorna i Ale
Vad kostar det?

Skolor: inom Ale kommun fritt inträde. Skolor utanför Ale kommun 200 kr/klass (20–30 elever). Materialkostnad se under varje program. Vid besök som sker utanför ordinarie öppettid tillkommer en avgift på 500 kr

Det går bra att ta med sig egen matsäck och äta på museet.

Museibesöken är gratis för elever i Ale kommun, övriga kommuner betalar 200 kronor per klass (20–30 elever). När du bokar skickar vi en skriftlig bekräftelse. Likaså kommer lärarna få en utvärderingsblankett efter varje besök.

Tar ni bussen så tänk på stämplingsreglerna. Om en zon passeras kan en gratis återresa göras inom 180 minuter, inom samma zon gäller 90 minuter. Repslagarmuseet ligger i zonen Ale norra.
Din skolklass är välkommen till museerna hela terminen. Har ni speciella önskemål om visningarna eller tidsåtgången så kontakta oss gärna.

Ni är välkomna att ta med egen fika vid besöken.

Fyll i formuläret för att boka ditt besök på repslagarmuseet eller för att beställa vidare information!

 Skicka din intresseanmälan via formuläret

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Telefon

  Ämne

  Ditt meddelande

  Speak Your Mind

  *