Årsmötet

Årsmöte
I onsdags kväll hölls Årsmöte på Repslagarmuseet i Föreningen Bevara Repslagarbanans anda.
Mötet flöt fint, och några nya förslag till olika lösningar för framtiden lades fram från medlemmarna. Stadga ändringar genom fördes punkt för punkt.

Börje JohanssonNågra avtackningar gjordes med blommor och heders medlemsbevis utdelades. Mötet avslutades med en trivsam kaffestund med dopp. Alla hade en trevlig pratstund och kanske spreds det lite nya planer inför framtiden.