Avtackning på Repslagarmuseet!

I onsdags (11/9) avtackades Maj-Lis Carlsson på Repslagarmuseet. Maj-Lis har under många år varit föreningens sekreterare och har bland annat skött alla kontakter med Svenska Mässan inför alla utställningar vi deltagit i. I de skrivna protokollen kan man se att det är en person med mycket erfarenhet och kunskap som formulerat dem. I onsdag samlades styrelsen för att visa Maj-Lis sin uppskattning för det arbete hon lagt ner på Repslageriet. Som bevis för vår uppskattning fick Maj-Lis motta en blomma och en knoptavla.
© Foto Hans-Åke Mattson
Text: Christer Engström