Slå Rep med Bernt!

Slå Rep Med Bernt

Torsdag den 13/2 och fredagen den 14/2, mellan  kl. 11:00 – kl. 14:00
(Under Sportlovs veckan) kan alla Skolbarn slå rep med Bernt.

Alla Barn som slår rep, bjuds på saft och bulle

Materialkostnad 50 kr