Repslagarmuseets Årsmöte framflyttat!

Repslagarmuseets årsmöte framflyttat!
På grund av pandemin måste vi flytta fram vårt årsmöte.
Alla medlemmar är underrättade via brev eller e-post.
När det nya datumet är bestämt kommer ny information
till medlemmar och information här på hemsidan.
Annons kommer också att finnas i alekuriren.