Repslagarmuseets Årsmöte framflyttat!

Repslagarmuseets årsmöte framflyttat! På grund av pandemin måste vi flytta fram vårt årsmöte. Alla medlemmar är underrättade via brev eller e-post. När det nya datumet är bestämt kommer ny information till medlemmar och information här på hemsidan. Annons kommer också att finnas i alekuriren.