Knopverkstad och beting för skolelever

Klassen får prova på att slå rep på gamla redskap som beting. Redskap som användes på Ostindiefararens tid. Det tillverkade repet får klassen givetvis behålla. Kan användas till långhopprep m.m. Klassen får lära sig att göra diverse användbara knopar som skotstek, pålstek, råbandsknop m.m. Knopverkstaden är inriktad på mellan- och högstadiet. Ca 30 elever. Programmet tar 2 timmar. Gärna förmiddagar. Materialkostnad: […]