Konstlotteri

  Konstlotteri anordnas varje gång Repslagarmuseet har en gästutställning. Varför konstlotteri? Repslagarmuseet har varje år 6-7 gästutställningar. Detta medför en hel del kostnader, marknadsföring, hålla lokalen i ordning, podier, m.m.  Konstnärerna/konsthantverkarna ställer ut till en mycket  låg kostnad, istället skänker de ett konstverk som har med utställningen att göra. Museet anordnar ett lotteri på konstverket. Pengarna tillfaller […]