Mail till Repslagarmuseet

1 Augusti 2019 För information: Det kommer in mycket spam och oönskad reklam “På Mail” som tar mycket tid att gå igenom, kommer det från och med nu vara viktigt,  att i ämnesraden ha rätt information om ärendet. Annars finns det risk för bort sortering och klassas som spam. Detta kommer att Bl.a. vara ett […]