Tomas Touring

Bussföretag anordnar resa till Repslagarmuseet i Älvängen Där visning och guidning kommer att ske.

Tomas Touring

Thomas Touring anordnar resa till Repslagarmuseet i Älvängen, där guidning och visning kommer att ske.

Grupp på besök

Grupp från Svenska Kyrkan kommer på studiebesök, guidning och visning.

Slå Rep Med Bernt

Under Sportlovs veckan kan alla Skolbarn slå rep med Bernt. Torsdag 14/2 och fredag 15/2 mellan kl. 11.00 – 14.00 Alla Barn som slår rep, bjuds på saft och bulle Materialkostnad 30 kr