Tågvirkespriser per meter 2

Bomull 270x170 IMG_4457
Bomull/Cocos Hempex
Diam. mm 3-slagen 3-slagen 4-slagen
2 4,00
5  5,00
6 7,00
8  10,00 9,00  15,00
10 13,00  7,50 15,00  18,00
12  10,00 18,00  22,00
14  13,00 24,00  25,00
16  18,00 28,00  32,00
18  20,00 34,00  38,00
20  24,00 40,00  50,00
22  28,00 50,00  55,00
24  32,00 56,00  60,00
26  36,50 65,00  70,00
28  40,00 72,00  75,00
30  45,00 82,00  90,00
32  51,00  90,00  100,00
34  58,00
36 110,00
48 320,00
75  320,00
100
Samtliga priser i svenska kronor

Prislista: Hampa, Manilla, Sisal, Jute och Lin

Garn 270x170 IMG_4461
Garn säljs i rullar
Garn
/kg
Meter/kg Pris/kg
Hampa 450 m/kg 130,00
Hampa 900 m/kg 140,00
Hampa 900 130,00
Manilla Hel rulle/kg  80,00
Jute 1000m/kg 130,00
Bomull vit 100,00
Bomull Färgad  120,00
Tvistat 24 trådar 120,00
Cocos (Indien) 80,00
Samtliga priser i svenska kronor